Attesten en Formulieren

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kan ik geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Medische wachtdiensten

Voor dringende medische hulp kan u op weekdagen tussen 19u en 8u terecht bij de dr van wacht op het nr 03/711.27.49

Hebt u in het weekend een arts nodig? Dan kan u terecht bij de huisartsenwachtpost Waasland van vrijdag 19u tot. maandag 8u. Ook op feestdagen loopt de wachtdienst van 19u de avond voordien tot 8u de ochtend volgend op de feestdag. Tel: 03/361 0 361

BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE.

Wachtdiensten

Wachtdienst Telefoon Link
Weekwacht Temse

Wachtpost Waasland

03/711 27 49

03/361 0 361

 

www.wpwaasland.be

Wat brengt u mee op raadpleging

  • Uw SIS-kaart en enkele klevers van het ziekenfonds.
  • Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid of interim-werk het formulier ‘vertrouwelijk’.
  • Bij een sportongeval, een ongelukje op het werk of de school de nodige verzekeringsformulieren.
  • Eventueel een lijst met thuismedicatie.Attesten nodig bij sommige medicatie

Enkele opmerkingen

  • Telefonisch voorschriften of attesten (voor kinesitherapie, logopedie, …) laten uitschrijven zonder voorafgaande medische raadpleging is wettelijk gezien verboden. Voorschriften kunnen dus niet voor derden worden meegegeven.
  • Bij gebruik van chronische medicatie is regelmatige controle aangewezen. Vraag op consultatie voldoende voorschriften tot aan een volgende controle.
  • Wanneer formulieren of attesten moeten worden ingevuld, is het beter dat u persoonlijk op raadpleging komt, waar alle medische en administratieve gegevens beschikbaar zijn.
  • Voor het verwijderen van wratten, kleine ingrepen of het invullen van papieren voor levensverzekering of hospitalisatieverzekering neemt u best eerst telefonisch contact op.
  • Neem gerust telefonisch contact op indien geen enkele elektronische afspraak u past.

In geval van afwezigheid zal op het antwoordapparaat steeds het nummer staan van de arts die u kan contacteren voor dringende medische hulp.

Patiëntenfolders

Klik hier voor informatie over verschillende medische thema's en pathologieën.