Huisarts van wacht

Van maandag tot met donderdag kunt u tussen 19u en 8u terecht bij de dokter van wacht in uw regio.
Van vrijdagavond 19u tot maandagsochtend 8u, of op feestdagen, kunt u terecht bij de wachtpost Waasland.
Via het algemeen wachtnummer 1733.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Apotheek van wacht

Neem een kijkje op www.apotheek.be.

Nuttige telefoonnummers

Hier vindt u verschillende nuttige telefoonnummers, waaronder noodnummers.

 • Aids en Soa telefoon: 0800/ 20 120
 • Ambulance: 100
 • Antigifcentrum: 070/ 245 245 (gratis nummer)
 • Anonieme alcoholisten: 03/ 239 60 60
 • Awel (voor kinderenen en jongeren): 102 (gratis nummer)
 • Brandweer: 100
 • Brandwondencentrum Gent: 09/ 332 34 90
 • Centraal Telefoonnummer Wachtdienst: 0900/ 10 500
 • Druglijn: 078/ 15 10 20
 • Europees SOS-nummer: 112
 • Huisarts van wacht: 03/ 711 27 49
 • Kankerfoon: 0800/ 15 800
 • Politie - Rijkswacht: 101
 • Rode Kruis Vlaanderen (ziekenvervoer): 105
 • Tele-Onthaal: 106
 • Veilig Vrijenlijn: 078/ 15 15 15
 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 09/ 216 73 30
 • Zelfmoordpreventie: 02/649 95 55 (gratis nummer)